De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Magis

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door François Magis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door François Magis

Cumuleo