De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Mahieu

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Mahieu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Mahieu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Mahieu

Cumuleo