De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Mailleux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Mailleux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christine Mailleux

Cumuleo