De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabienne Malaise

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Fabienne Malaise
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Fabienne Malaise
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Fabienne Malaise

Cumuleo