De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Maquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Maquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Maquet

Cumuleo