De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Marchal

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Brigitte Marchal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Brigitte Marchal

Cumuleo