De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Marneffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Marneffe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Marneffe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Marneffe

Cumuleo