De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Martens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Martens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Martens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Marie Martens

Cumuleo