De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Martinet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Martinet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Martinet

Cumuleo