De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Massart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pol Massart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pol Massart

Cumuleo