De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Massaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Claude Massaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Claude Massaux

Cumuleo