De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Veulemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door René Veulemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door René Veulemans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door René Veulemans

Cumuleo