De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Masure

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Masure
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Masure

Cumuleo