De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Mathieu

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Mathieu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Mathieu

Cumuleo