De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Mathy

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Mathy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Mathy

Cumuleo