De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Corinne Matillard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Corinne Matillard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Corinne Matillard

Cumuleo