De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane Vienne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christiane Vienne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christiane Vienne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christiane Vienne

Cumuleo