De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Manuel Vierset

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Manuel Vierset
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Manuel Vierset

Cumuleo