De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Meeussen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Leo Meeussen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Leo Meeussen

Cumuleo