De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jules Melotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jules Melotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jules Melotte

Cumuleo