De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Merckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Merckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Freddy Merckx

Cumuleo