De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roeland Mermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Roeland Mermans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Roeland Mermans

Cumuleo