De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Mertens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Mertens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Mertens

Cumuleo