De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Vilain

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Vilain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Serge Vilain

Cumuleo