De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vincent

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Vincent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Vincent
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Vincent

Cumuleo