De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Miguel Mevis

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Miguel Mevis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Miguel Mevis

Cumuleo