De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vincent

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Vincent
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Vincent

Cumuleo