De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Michel

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Michel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Michel

Cumuleo