De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mathieu Michel

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Mathieu Michel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Mathieu Michel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Mathieu Michel

Cumuleo