De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Michiels

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Michiels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Michiels

Cumuleo