De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Miessen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Werner Miessen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Werner Miessen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Werner Miessen

Cumuleo