De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léonard Modave

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Léonard Modave
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Léonard Modave
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Léonard Modave

Cumuleo