De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Monard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Monard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Robert Monard

Cumuleo