De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magali Monier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Magali Monier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Magali Monier

Cumuleo