De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Mont

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bruno Mont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bruno Mont

Cumuleo