De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť-Manuel Montero Redondo

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť-Manuel Montero Redondo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť-Manuel Montero Redondo
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť-Manuel Montero Redondo

Cumuleo