De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Moons

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Moons
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Moons

Cumuleo