De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérald Moortgat

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gérald Moortgat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gérald Moortgat

Cumuleo