De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Moreau

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Moreau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Moreau

Cumuleo