De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raoul Moury

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Raoul Moury
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Raoul Moury

Cumuleo