De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Moxhet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Moxhet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Joseph Moxhet

Cumuleo