De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Armand Munghen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand Munghen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand Munghen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Armand Munghen

Cumuleo