De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anita Muys

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Anita Muys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Anita Muys

Cumuleo