De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Naessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Didier Naessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Didier Naessens

Cumuleo