De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Navez

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Navez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Navez

Cumuleo