De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Nicaise

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Nicaise
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Nicaise
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Nicaise

Cumuleo