De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Nicodème

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Nicodème
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Christian Nicodème

Cumuleo