De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Nisol

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Nisol
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Nisol

Cumuleo