De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Nizette

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Nizette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Nizette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Nizette

Cumuleo