De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean NoŽl

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean NoŽl
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean NoŽl

Cumuleo